Jdi na obsah Jdi na menu

Modul 5

Databáze a systémy pro uchování dat

Databáze pomáhají přehledně udržovat informace, které popisují oblast určitého zaměření (například evidenci obchodních partnerů, zboží, evidenci knih,...). Obecně lze říct, že databáze je skupina informací uspořádaná podle určitých kriterií, nejčastěji do formátu tabulky tak, aby byla umožněna co nejsnadnější manipulace s těmito informacemi.
Cílem databázových programů je uspořádat rozličná data v počítači, aby se mohly tyto informace používat na jednom místě více uživateli.

Co by mohlo v otázkách být?

Při vlastních testech se požaduje zvládnutí základní koncepce databází a schopnost s nimi na počítači pracovat. Úkoly v pátém modulu jsou rozděleny do dvou částí.
V první části testu jsou čtyři teoretické otázky se čtyřmi možnostmi odpovědí, existuje vždy jedna správná.
Druhá část testu ověřuje schopnosti uchazeče získat informace z existující databáze pomocí nástrojů pro dotazy, výběry a třídění. Zvládnout je třeba také práci s formuláři a sestavami.

 • Spuštění databázového programu a otevření existující databáze. Změna záznamů v existující databázi a pravidla pro uložení změn.
 • Nová databáze - pojmenování a uložení na pevný disk.
 • Návrh struktury databáze, tvorba tabulek a nastavování jednotlivých polí, definice primárního klíče nebo indexu.
 • Pohyb po databázi, změna vložených dat, přidání a vymazání dat v dané databázi.
 • Vytvoření a zrušení relace. Relace 1:1 a relace 1:N.
 • Jednoduchý formulář, zápis dat pomocí formuláře, změna vzhledu formuláře.
 • Záhlaví a zápatí formuláře, přidání a změna textu v těchto oblastech.
 • Tvorba dotazu podle zadaných kritérií. Výběry podle více kritérií. Srovnání mezi dotazem a filtrem.
 • Práce se sestavami, tvorba a jejich úprava. Použití seskupování a souhrnu.
 • Tisk tabulek, jednotlivého záznamu v tabulce, tisk do souboru *.pdf.
 • Nastavení orientace stránky.
 • Tisk formulářů a sestav.

Způsob hodnocení:

Pátý modul je rozdělen do dvou částí. První část se skládá ze čtyř teoretických otázek, na které je třeba odpovídat na základě určitých obecných znalostí. Za tyto otázky můžete získat celkem až 4 body.
Praktická část se skládá se z 27 úkolů. Většina úkolu je hodnocena 1 bodem, pouze za vytvoření nové tabulky můžete dostat 2 body. V této druhé části se pracuje s předem připravenou databází, ve které se mění tabulky, záznamy v tabulkách, upravují a vytvářejí se formuláře, dotazy a sestavy.

Maximum je 32 bodů. Abyste při zkoušce uspěli, musíte mít alespoň 24 bodů (75 %), jinak musíte zkoušku opakovat.

Příklady k procvičení 

Upozornění!!!
zadání všech cvičení a cvičné soubory jsou určeny pro domácí a školní přípravu uchazečů o testování ECDL ve SVOŠ a SHŠ Kladno.
Není povoleno jejich jakékoli šíření za jiným účelem.

Stručná teorie k modulu 5 - Access 2003

Pojmy

Příklad 1 s řešením - Školení

Příklad 2 s řešením - Hry

Obrázky k příkladu Hry

Příklad 3 s řešením - Knihovna

Obrázky k příkladu Knihovna

 

Vyzkoušejte si

Procvičování k testu

Příklad Jahody a obrázek

Sada1  *

Sada2   *

Označení * = cvičné testy s využitím podkladů z knihy: 
Marie Franců: Jak zvládnout testy ECDL, Computer Press Praha, 2007